3 Parkway Canopy
       
     
 KlingStubbins Design Team: Robert G. Little Jr., AIA Cory Hunnicut, RA
       
     
dusk-small-canopy-1-1071x1500.jpg
       
     
dusk-blue-wall-1-1071x1500.jpg
       
     
dusk-front-1-1500x1071.jpg
       
     
day-canopy-1-1500x1071.jpg
       
     
day-sunshade-1-1071x1500.jpg
       
     
3 Parkway Canopy
       
     
3 Parkway Canopy

Project / Completion: 2006
Location: Philadelphia, PA
Client: Trammell Crow

 KlingStubbins Design Team: Robert G. Little Jr., AIA Cory Hunnicut, RA
       
     

KlingStubbins Design Team:
Robert G. Little Jr., AIA
Cory Hunnicut, RA

dusk-small-canopy-1-1071x1500.jpg
       
     
dusk-blue-wall-1-1071x1500.jpg
       
     
dusk-front-1-1500x1071.jpg
       
     
day-canopy-1-1500x1071.jpg
       
     
day-sunshade-1-1071x1500.jpg